Velkommen til SikkerLejr

Her får organisationer og foreninger hjælp til at planlægge og afvikle aktiviteter med børn og frivillige på en god og sikker måde. I finder materialer og værktøjer inden for 14 forskellige emner.

Intro til børnebeskyttelse

Alle børn har en række ukrænkelige rettigheder

For at sætte nogle gode rammer for arbejdet med børn, skal man have en gennemarbejdet børnebeskyttelsespolitik. Børnebeskyttelse handler om alt fra indhentning af børneattester, GDPR-regler og børnesyn til uddannelse, etisk regelsæt og samværspolitik.

Børnebeskyttelse udgør et fundamentet for en organisations arbejde med børn. Her på hjemmesiden kan organisationer som jeres få hjælp til at (videre-)udvikle en børnebeskyttelsespolitik, der passer til deres behov og formål.

Læs mere om SikkerLejr