Om SikkerLejr

Denne hjemmeside er lavet til alle danske organisationer og foreninger, der afholder ferielejre for børn. Her finder man hjælpeværktøjer og inspiration til at få styr på alle de centrale aspekter af det at afholde en god og sikker lejr med børn, deres familier og frivillige. SikkerLejr er for alle aktiviteter, hvor børn er afsted på ture med eller uden deres familier, fx spejderture, fodboldlejre, ture med sportsforeninger osv.


Om SikkerLejr
Formålet med SikkerLejr er at støtte organisationer og foreninger, som arbejder med børn og familier, i at udvikle deres egen børnebeskyttelsespolitik. Sådan kan I nemlig sikre, at I som organisation eller forening, der arrangerer ferielejre, og de frivillige, som er med på jeres lejre, har den rette viden og de nødvendige kompetencer til at sikre børnene og deres familiers beskyttelse. Børnebeskyttelse handler blandt andet om at forebygge krænkelser, vold og overgreb og om at identificere og handle på bekymringer og mistanker på en hensigtsmæssig måde. Det er alt sammen med til at sikre børns rettigheder på en ferielejr.

På SikkerLejr finder I desuden hjælpevideoer, skabeloner, kreative idéer og guides til, hvordan I kan arbejde med og styrke jeres børnebeskyttelse. Så kig jer omkring og klik jer igennem siden, så I kan give de frivillige, børnene og deres familier den bedst mulige ferielejr. 

Vigtigt at have styr på, når man afholder lejre for børn

Vi har identificeret forskellige områder, som man bør have styr på, når man vil afholde en lejr for børn. Det kan fx være samværspolitik, rekruttering, henvisningskriterier og børnesyn. Hver af disse områder bliver foldet helt ud på hver sin side. Her finder man en introvideo og gode råd til den interne arbejdsproces. På mange af siderne finder man også en skabelon, fx med vores bud på børnesyn eller en vejledning til indhentelse af børne- og straffeattest.

Brug af billeder på denne hjemmeside

Alle billeder af børn og frivillige på SikkerLejr-sitet kommer fra Red Barnets egen billeddatabase eller en billeddatabase, som Red Barnet har licens til. Red Barnet følger alle retningslinjer for brug af billeder, som gælder for den relevante billeddatabase.

Børnebeskyttelse skal gennemsyre alle dele af den frivillige indsats både før, under og efter en aktivitet. Med SikkerLejr vil vi sætte nye standarder for, hvordan vi sikrer børnebeskyttelse.

Formål
Formålet med indsatsen for styrket børnebeskyttelse er at sikre, at alle børn, der deltager i danske organisationers frivillige, sociale aktiviteter, bliver mødt af kompetente og dygtige frivillige, der har viden og kompetencer til at yde børnebeskyttelse, og sikre, at børns rettigheder bliver overholdt. Dette gøres dels ved at sikre ensartede og gennemarbejdede procedurer og standarder for den frivillige indsats både før, under og efter en aktivitet. Og dels ved at sikre, at de frivillige har viden til at opspore og identificere tegn på, at børn har været udsat for overgreb samt handlekompetencer og muligheder til at reagere. Herigennem understøttes organisationernes indsats for at styrke børns muligheder for et godt liv, hvor de trives, lærer og udvikler sig.

Målgruppen
Målgruppen for sitet er danske organisationer, der arbejder med børn og deres frivillige – både nuværende og kommende frivillige. Der skelnes ikke mellem typer af frivillige. Alle frivillige, uanset om de er lejrledere, klubfrivillige, står i en genbrugsbutik eller engagerer sig på andre måder, skal involveres i projektet i form af fx deltagelse i nye kompetenceudviklingskurser, der implementeres som en del af projektet.