Sådan bruger I SikkerLejr

På SikkerLejr får I hjælp og inspiration via forskellige materialer, som alle er vigtige, når I laver aktiviteter med børn. SikkerLejr er for alle aktiviteter, hvor børn er afsted på ture med eller uden deres familier, fx spejderture, fodboldlejr, ture med sportsforeninger osv. Vores ambition er at hjælpe jer godt i gang med at lave eller videreudvikle den børnebeskyttelse, som er grundlaget for jeres organisation og den type lejre, som I gerne vil lave med børn. SikkerLejr er bygget op omkring 14 forskellige materialesider.

Hvad får man på de 14 materialer?
Der er små forskelle på den enkelte materialeside, men de indeholder typisk:

-En introtekst om emnet
-En videointroduktion
-Materialer og ‘værktøjer’, fx figurer, PowerPoint og illustrationer til workshops og dialog
-En justerbar skabelon eller vejledning

Hvordan kan man bruge skabelonerne?
Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt – en kladde, der angiver en form og en retning. Men I skal selv arbejde videre med skabelonen og på den måde lave en politik, der tager højde for alle de aspekter, som er vigtige for jeres organisation, og den måde I ønsker at lave lejre.

Sådan kommer I i gang med at (videre)udvikle jeres børnebeskyttelse
Hvad enten I skal videreudvikle en eksisterende politik eller lave en ny, så er der en række ting, I med fordel kan overveje inden I går i gang.

-Hvem vil I gerne involvere i processen?
-Hvem har beslutningskompetencer, og hvem giver input, når I udvikler jeres politikker?
-Hvem godkender de endelige politikker?
-Hvordan skal processen være?
-Hvordan sikrer I, at alle relevante personer kender og efterlever jeres politik?
-Hvordan kan I indarbejde politikkens i jeres daglige arbejde?


Rigtig god fornøjelse!

Intro til børnebeskyttelse