Materialer

Vejen til den
sikre lejr for børn

Her finder I alle vores materialer – anbefalinger, vejledninger og skabeloner. Vi håber, at det vil hjælpe jer med at skabe gode og sikre oplevelser for børn.

 • Børnesyn

  Se hvordan I kan udvikle et fælles børnesyn, der kan give jer et fælles grundlag og sætte tydelige rammer for eksempelvis planlægning af lejre, rekruttering af frivillige og arbejdet med børn.

 • Etisk regelsæt

  Se hvilke regler, retningslinjer og politiker frivillige og ansatte skal følge, og hvordan I kan udvikle etiske retningslinjer, der passer til jeres organisation.

 • Samværspolitik

  Få inspiration til at udvikle de spilleregler, der skal gælde for samværet mellem voksen og børn i de aktiviteter, som jeres organisation står for.

 • Henvisningskriterier

  Se hvordan I med fokus på lejrens formål, rammer og indhold kan udvikle tydelige henvisningskriterier. Det er et vigtigt element i at skabe gode og givende oplevelser for både børn og voksne på lejren.

 • Rekruttering af frivillige

  Se hvordan I ved hjælp af en samtaleguide kan lave en god forventningsafstemning med en potentiel frivillig, så I føler jer trygge ved hinanden og nedsætter risikoen for at personer med forkerte hensigter bliver frivillig hos jer.

 • Børne- og straffeattest 

  Få vejledning i at indhente børne- og straffeattest på medarbejdere og frivillige og se, hvilke overvejelser I som organisation skal gøre jer i forhold til retningslinjer vedrørende disse attester.

 • Rapporteringsproces

  Få hjælp til at lave underretninger, hvis der opstår bekymring for et barn og få hjælp til at håndtere situationen bedst muligt, hvis der er sket en ulykke eller er behov for en hjemsendelse.

 • Support

  På en ferielejr kan der opstå situationer, hvor lejrteamet ikke ved, hvordan de skal agere eller forholde sig. Derfor er det vigtigt, at I både før, under og efter lejren forholder jer til, hvilken support I stiller til rådighed for dem, der afholder lejren.

 • Kursus og uddannelse

  Få anbefalinger og inspiration til de kurser og uddannelser, de frivillige bør gennemgå for at være kvalificerede til at deltage på jeres lejr. På den måde kan I være med til at sikre, at de frivillige har tilstrækkelig viden og evner til at kunne varetage deres funktioner.

 • Lejrforberedelse

  Få inspiration til tjekliste, der giver overblik over alle opgaver, og som beskriver praktiske og pædagogiske opgaver før, under og efter lejren.

 • Opsamling og sparring

  I denne guide får I inspiration til, hvordan I kan hjælpe jeres frivillige til at bruge opsamling og sparring på og efter en lejr. At lave en opsamling under eller efter en lejr er nemlig gavnligt både for jer, de frivillige og de børn, som er med på lejren.

 • GDPR

  GDPR er en lovgivning, som er indført af EU. I Danmark den også kendt som Persondataforordningen. Her får I skabelon til datapolitik og samtykke for frivillige, forældre og børn.

 • Debriefing

  Få inspiration til hvad I skal være opmærksomme på i forhold til planlægningen af debriefing, så I bedst muligt håndterer svære situationer, hvor fx en medarbejder, en frivillig eller et barn reagerer på voldsomme eller usædvanlig hændelse.

 • Offboarding

  Med en god offboarding kan I sikre en god overgang fra lejr til hverdag for børnene og deres familier, og I kan sørge for at lejrteamet afslutter lejren på en god måde og får samlet op på erfaringer til næste lejr.