Børne- og straffeattest 

Virksomheder, organisationer og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige, der har eller får mulighed for at opnå kontakt med børn og unge. Medarbejderen eller den frivillige skal selv give samtykke til, at I indhenter deres børne- og straffeattest. 

Red Barnet anbefaler, at I før jeres lejr indhenter børneattester på alle medarbejdere og frivillige, der skal med på lejren og overvejer, om I også ønsker at indhente straffeattester. Desuden bør I indhente nye attester på alle frivillige og medarbejdere hvert andet år. Samtidig er det en god ide at tage stilling til, om I vil indhente attester på forældre, familier eller andre, der deltager på lejren. 

Hvad er en børneattest?

En børneattest er et udsnit af en persons straffeattest. En børneattest indeholder blandt andet oplysninger om overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og overgrebsmateriale med børn.

Børneattesten adskiller sig blandt andet fra en privat straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid. Oplysning om en lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år regnet fra dommen, løsladelsen eller bødens betaling.

Se hvordan man som forening bestiller en børneattest på Politiets hjemmeside.

Hvad er en straffeattest?

En privat straffeattest indeholder blandt andet oplysninger om overtrædelse af straffeloven, våbenlovgivningen, loven om euforiserende stoffer, domme og bøder.

En privat straffeattest indeholder ikke oplysninger om bødeafgørelser, der alene indeholder overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer og våbenlovgivningen.

Læs mere om indholdet af en privat
straffeattest på Politiets hjemmeside.
Hvornår bør man indhente en straffeattest – og er en børneattest ikke nok? 
Da en børneattest kun dækker strafbare forhold begået mod børn under 15 år, fremgår det ikke af børneattesten, hvis en person har begået noget strafbart mod en person på 15-17 år. Det fremgår derimod af straffeattesten. Hvis du vil sikre dig, at den frivillige eller ansatte ikke har begået noget strafbart mod et barn i den aldersgruppe, bør du derfor bede om samtykke til også at indhente en straffeattest. 

Bemærk: Når I indhenter en straffeattest, får I indblik i alle de forhold, som den frivillige eller ansatte har været dømt for over en årrække og ikke kun forhold, der har med børn at gøre. Det stiller særlige krav til jeres diskretion og etik, og det stiller særlige krav til jeres overholdelse af GDPR

Gå til dokument

Børne- og straffeattester

Hvad gør jeg, hvis børne- eller straffeattesten ikke er ren?

Hvis det fremgår af børne- eller straffeattesten, at den frivillige eller ansatte er dømt for forhold rettet mod børn eller sædelighedsforbrydelser som voldtægt eller blufærdighedskrænkelser begået mod voksne, bør I under ingen omstændigheder antage vedkommende.

Beslut på forhånd, hvem der skal have indsigt i den frivillige eller ansattes private børne- og straffeattest. Udvælg én person, der har hovedansvaret og også gerne én mere, som vedkommende kan drøfte eventuelle plettede attester med. Resten af ledelsen og de øvrige medarbejdere eller frivillige må ikke delagtiggøres i attesternes indhold.

Sæt klare retningslinjer for, hvilke anmærkninger på en straffeattest, I vil godtage. De medarbejdere, der har adgang til den frivilliges attester, kan desuden foretage et skøn, såfremt lovovertrædelserne ikke har noget med børn eller sædelighedsforbrydelser at gøre. Bemærk, at de fleste anmærkninger på en straffeattest har en udløbsfrist. Man kan derfor godt tidligere have modtaget domme, som ikke længere figurerer på børne- eller straffeattesten. Derfor bør I altid følge jeres mavefornemmelse og være opmærksomme, når I rekrutterer eller ansætter. Se samtaleguiden.

Inden I indhenter børne- eller straffeattester, skal den frivillige informeres om og godkende den, der får indblik i attesten. Den frivillige skal også informeres om, hvorvidt attesterne bliver opbevaret, og i givet fald hvordan og hvor længe (se vejledning om GDPR).

Børne- og straffeattester
Sådan indhentes børne- og straffeattester