Henvisningskriterier

Det skal helst være en god og givende oplevelse at være på lejr – både for børn og voksne. For at sikre at jeres deltagere får gavn af jeres lejr, er det væsentligt, at I forholder jer til de ressourcer og forudsætninger, børnene og deres familier skal have for at kunne deltage. 

Tydelige henvisningskriterier er med til at beskytte børnene, de ansatte/frivillige og hele organisationen eller foreningen. 

Lejrens formål, rammer og indhold
Før I forholder jer til de konkrete henvisningskriterier, er det vigtigt, at I beskriver lejrens formål, rammer og indhold. Jeres formål handler om det, I vil give børnene og deres familier med hjem fra lejren. Rammerne dækker over de forudsætninger og vilkår, som I har med jer, og indholdet er alt det, I fylder i rammerne for at opnå jeres formål. 

 • Hvad er formålet med lejren? 
 • Hvilke grupper af børn er lejren for? 
  – er lejren fx til børn med særlige udfordringer og/eller diagnoser? 
 • Hvilken gruppe ansatte/frivillige skal afholde lejren? 
  – hvilke praktiske, personlige og faglige kompetencer og præferencer har de ansatte/frivillige på lejren? 
 • Hvor mange dage forløber lejren over? 
 • Er det en lejr med overnatninger? 
 • Hvor mange børn deltager på lejren? 
 • Hvilke alderstrin er lejren egnet til? 
 • Er det en børnelejr eller familielejr? 
 • Hvor mange ansatte/frivillige deltager på lejren? 
 • Hvordan er fordelingen mellem nye og erfarne ansatte/frivillige? 
 • Hvilke typer aktiviteter vil der være på lejren? 


Kendskab til deltagernes ressourcer er vigtige
Hvis I selv varetager visitation af deltagere til lejren, er det vigtigt, at I kender deltagernes ressourcer og eventuelle udfordringer, så I kan foretage en kvalificeret vurdering af, hvilke børn og familier, der har gavn af at deltage på lejren. Alternativt kan I med fordel gøre brug af eksternt fagligt henvisningspersonale. På den måde sikrer I, at I når ud til de børn og familier, der har behov for tilbuddet og har ressourcer til at deltage på lejren. 

Eksternt fagligt henvisningspersonale kan være: 

 • Kommunalt ansatte i relevante afdelinger og forvaltninger i kommunen. 
 • Kommunalt ansatte på skoler såsom trivselspersonale og skolelærere.  
 • Boligsociale medarbejdere, der har et godt kendskab til børn, unge og familier i kraft af deres arbejde med boligsociale indsatser. 
 • Private organisationer, som samarbejder med kommunen om borgere i udsatte positioner.
Gå til dokument

Video om Henvisningskriterier

Skabelon

Herunder kan I hente en skabelon, som I kan bruge til at beskrive henvisningskriterierne for deltagerne på jeres lejr.

Eksempler på konkrete krav til kompetencer og ressourcer hos forældrene
 • Kan følge basale retningslinjer og regler.
 • Har grundlæggende sociale kompetencer, således at den voksne kan omgås fremmede børn og voksne samt indgå i aktiviteterne.
 • Er motiveret og kan deltage i et socialt fællesskab i flere sammenhængende timer eller over flere dage sammen med sine børn.
Eksempler på konkrete krav til kompetencer og ressourcer hos børn og unge
 • Er motiveret og kan deltage i et socialt fællesskab i flere sammenhængende timer eller over flere dage.
 • Kan følge basale regler og retningslinjer.
 • Kan forstå og følge en kollektiv besked.
 • Har grundlæggende sociale kompetencer, således at barnet eller den unge kan omgås fremmede børn og voksne samt indgå i aktiviteterne.
 • Skal så vidt muligt være selvhjulpen og kunne indgå i dagligdags rutiner såsom madsituationer, hygiejne mv.
 • Eventuelle adfærdsmæssige udfordringer, som børnene måtte have, skal være i et omfang, så de kan håndteres af de frivillige. Udfordringer kan fx omhandle:
  – Udadreagerende adfærd
  – Konfliktoptrappende/konfliktsøgende adfærd
  – Grænseoverskridende adfærd (fysisk og verbal)

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon