Debriefing

Debriefing er et møde eller en samtale, hvor I taler om en oplevelse, som har været vanskelig, overvældende eller forskrækkende. Debriefing er nødvendig , når en medarbejder, en frivillig eller et barn reagerer på voldsomme eller usædvanlige oplevelser. For eksempel, hvis nogen bliver chokeret, oprørt eller bange efter at have overværet en ulykke.   

I bruger debriefing til at yde akut støtte og beroligelse til ansatte, frivillige, børn eller familier, der har oplevet noget voldsomt eller oprørende. Denne støtte er vigtig, for hvis man ikke får ‘landet’ og talt ordentligt om oplevelsen, kan den i værste fald sætte sig som en psykisk belastning eller et traume. 

Derfor bør debriefingen altid finde sted hurtigst muligt efter hændelsen. På den måde får I mulighed for at finde ro i oplevelsen, og det bliver lettere at vurdere, om der er behov for et længere forløb eller hjælp fra fx en krisepsykolog.


Strukturér jeres debriefing 

  • Overvej, hvem der står for debriefingen. Det bør være en person, der er uddannet til det. Det kan enten være en medarbejder, der har viden og kompetencer på området eller hjælp, I får udefra. 

  • Alle i jeres organisation eller forening bør vide, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår en situation, hvor de får behov for debriefing. Det bør derfor være nemt at finde kontaktoplysninger til den person eller det firma, der stiller debriefingen til rådighed. 

  • Det er en del af arbejdet med at passe på sine ansatte, frivillige og børn og familier, at man stiller debriefing til rådighed. Derfor bør I have klare procedurer og tydelige retningslinjer for debriefing og et eventuelt everfølgende kriseforløb. 

Tip! Red Barnet anbefaler, at I henviser ansatte og frivillige til RådgivningsDanmark, hvis I ikke selv kan stille debriefing til rådighed. Her kan I finde gratis rådgivningstilbud til en række specifikke situationer.

Gå til dokument

Video om Debriefing

Skabelon

Herunder kan I hente en skabelon, som I kan tage bruge som udgangspunkt i, når I planlægger, hvordan I skal holde debriefing.

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon