Børnesyn

Alle har et børnesyn – men ikke alle er bevidste om det værdisæt, deres børnesyn bygger på. Et børnesyn handler om det perspektiv, man har på børn, hvordan man opfatter børn, og hvordan man er sammen med børn. Jeres børnesyn reflekterer jeres visioner og holdninger til børn og barndom, og disse visioner og holdninger skal I omsætte til praksis i mødet med børn og deres familier på lejren.

Med et fælles børnesyn får alle i jeres organisation eller foreningen den samme forståelse for, hvordan I ser på børn. Det giver jer et fælles grundlag og sætter tydelige rammer for jeres arbejde og samarbejde med børn.

Børnesynet er det afsæt, som al jeres arbejde, politik og praksis skal tage udgangspunkt i – for eksempel når I rekrutterer frivillige eller planlægger en lejr.

Med jeres børnesyn kan I for eksempel sætte mål for, hvordan I inddrager, lytter til og behandler børn. Inddragelse af børn og unge kan for eksempel være med til at styrke deres motivation, selvværd, deres måde at indgå i relationer med andre på og deres udvikling generelt. Husk, at børn er meget mere end bare kommende voksne. De er selvstændige individer, der udover de almindelige menneskerettigheder har en lang række særlige børnerettigheder.

Gå til dokument

Video om Børnesyn

Skabelon

Red Barnet anbefaler et børnesyn, som tager afsæt i Børnekonventionen og børns rettigheder. Byg for eksempel jeres børnesyn på de 8 principper I finder i skabelonen herunder. 

Sådan kan I arbejde med jeres børnesyn i praksis 
  • Spørg jer selv, om de planlagte aktiviteter lever op til jeres børnesyn – er aktiviteterne for eksempel trygge, sjove og inkluderende? 
  • Overvej, hvordan I vil kompetenceudvikle og motivere de frivillige til at forstå betydningen af børns inddragelse og arbejde konkret med det i praksis. Overvej også at kompetenceudvikle de frivillige i børns rettigheder og trivsel og i opbygning og understøttelse af positive relationer og fællesskaber.  

Brug 1,5-2 timer på sammen at udvikle og skærpe jeres børnesyn og de værdier, der skal ligge til grund for børnesynet.

Øvelsen består af en omvendt brainstorm og en aktivitet, hvor I laver jeres børnesynstræ.
       Det skal I bruge: Et flipchart og tusser.
       Hvem kan være med? Ansatte og frivillige i jeres organisation eller forening.

Børnesynstræet
Denne øvelse tager mellem 60 og 80 minutter.
Først tegner I et træ med rødder, en god tyk stamme, grene og blade.
Tegn det selv eller hent en illustration:
Børnesynstræet med felter
.
Børnesynstræet uden felter

  • Start med at diskutere træets krone, som er resultaterne af jeres børnesyn – altså, hvordan I gerne vil have, at jeres børnesyn udmønter sig i praksis. Hvad kommer der ud af det? Hav mest fokus på børnene, for eksempel ‘Børn, som trives og griner hver dag’.
  • Gå derefter ned til træets rødder. Her diskuterer I de værdier og principper, der får træet til at gro, og som skaber de ønskede resultater, for eksempel ‘En tro på, at alle børn og voksne gør deres bedste’ eller ‘Plads til forskellighed’.
  • Dernæst skal I fokusere på træets stamme, som forbinder værdierne med resultaterne. Her diskuterer I de strategier og konkrete tiltag, der skal til for at I sammen kan implementere værdierne og jeres børnesyn i praksis.
  • Slut af med at tale om, hvordan træets rødder og stamme hænger sammen med jeres praksis, og hvad der eventuelt skal laves om for at nå frem til træets krone. Sæt løbende jeres post-its på træet, hvor de hører til. 

Det er en god idé efterfølgende at skrive træet om til en lille folder, der forklarer jeres børnesyn. Her skal værdierne skrives om til de overordnede principper for jeres børnesyn, og tiltagene skrives som en strategi, der skal til for at I kan følge værdierne i praksis og opnå de ønskede resultater. Folderen kan med fordel deles ud til alle ansatte og frivillige.

Den omvendte brainstorm
Øvelsen tager omkring 30 minutter.
I skal vende perspektivet på hovedet og diskuterer det omvendte scenarie af det, I gerne vil opnå, for eksempel hvad der skal til, for at børn mistrives på en lejr.

  • Skriv alle input ned på post-its.
  • Dernæst vender I de negative udsagn til positive, så I får nogle bud på, hvad der skal til, for at børn trives.
  • Skriv også dem ned og brug dem som afsæt for jeres børnesyn. 

 

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon