Rekruttering af frivillige

Den første samtale med en ansøger er vigtig – både for jer og den kommende frivillige. Det er nemlig her, I præsenterer jeres organisation eller forening og får det første indtryk af ansøgeren.

Samtalen er til for at sikre, at det bliver et godt match for begge parter. Samtalen skal derfor have karakter af en uformel præsentation og gensidig forventningsafstemning, hvor I får et indtryk af ansøgerens motivation, forventninger og kompetencer, og hvor ansøgeren får et indtryk af jeres forventninger, arbejdet og opgaverne. 

Til samtalen skal I fortælle den frivillige om jeres børnesyn,etiske regelsæt og indhentning af børne- og straffeattest.

Sådan viser I,  at I har gjort jer overvejelser om børnenes og de frivilliges tryghed. 

Når I er tydelige om børnebeskyttelse, er I med til at nedsætte risikoen for, at personer med de forkerte hensigter søger ind som frivillige hos jer. Det er samtaleguiden (nederst på denne side) med til at sikre. 

I må gerne spørge jer selv: Hvis I havde 20 gode ansøgere, ville I så tage denne ansøger ind som frivillig? Hvorfor/hvorfor ikke? I bør aldrig acceptere en ansøger, som I ikke har en god mavefornemmelse omkring, blot fordi I mangler frivillige, eller fordi ansøgeren kender nogen, der allerede er frivillige hos jer. 

HUSK: I har lov til at stille svære spørgsmål og til at forvente, at den frivillige reflekterer over dem, og I må gerne takke nej til en potentiel frivillig. 

Gå til dokument

Video om Rekruttering af frivillige

Skabelon

Gode råd til rekrutteringssamtalen 
 • Afsæt god tid – mindst 30 minutter. 
 • Find et sted, hvor I kan sidde uforstyrret. 
 • Vær to fra organisationen eller foreningen til stede til samtalen, hvor den ene er den primære ansvarshavende. 
 • Sig på forhånd til ansøgeren, at I giver besked senere. Så har I tid til at tænke jer om efter samtalen. Aftal fx, at I ringer til ansøgeren dagen efter samtalen. 
 • Tag udgangspunkt i samtaleguiden. 
 • Noter ansøgerens navn, dato for samtalen samt kontaktinformation i guiden. 
 • Noter hvem der er til stede ved samtalen. 
 • Præsenter organisationen eller foreningen for den frivillige:
  – hvor mange er I?
  – hvad laver I?
  – hvor mange børn har I tilknyttet, og hvilken aldersgruppe er de i?
  – hvor tit mødes I? 
 • Vær ærlige. Hvis I fx har haft en omskiftelig periode, så sig det. Hvis I kan lide at pjatte med hinanden, så sig det.  
 • Se skemaet nedenfor for yderligere punkter. Alle spørgsmål i alle kategorier er relevante.  
 • Overvej, om den ene af jer interviewer, og den anden tager noter.  
 • Vær så konkrete som muligt. Hvad mener ansøger fx med, at han/hun er ‘glad for børn’?   
 • Vær tydelige omkring, hvilke egenskaber I søger i frivillige. Hvis I har bestemte forventninger til den frivillige, så sig det, så I kan få afstemt forventningerne. 

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon