Opsamling og sparring

I denne guide får I inspiration til, hvordan I kan hjælpe jeres frivillige til at bruge opsamling og sparring på og efter en lejr. At lave en opsamling under eller efter en lejr er nemlig gavnligt både for jer, de frivillige og de børn, som er med på lejren. 

En struktureret opsamling kan minde om kollegial sparring, vidensdeling eller fælles refleksion. En opsamling giver anledning til, at de frivillige får drøftet jeres børnesyn, rammer og muligheder, at de får grinet og delt gode minder, at de bliver klogere, og at der bliver skabt et rum, hvor der kan tales om det, der var svært eller ikke gik efter planen. 

Det er opsamling:

Et fælles trygt rum, hvor de frivillige kan dele refleksioner, glæder, bekymringer og gode idéer.

Et rum, hvor lejrlederen sætter rammerne og strukturen, men som kan være mere eller mindre frit i sit indhold, afhængigt af gruppens præferencer og behov.


Det er opsamling ikke:

En skældud-runde, hvor de frivillige brokker sig over børnene, rammerne, lejren generelt eller de andre frivillige.

Et belærende rum, hvor lejrlederen fortæller de frivillige, hvad de skal gøre, synes eller føle i bestemte situationer på lejren.

Tag stilling til, om det er lejrlederen, der skal stå for opsamlingen, om I som organisation/foreningen vil stå for den eller om I vil uddanne flere frivillige til at varetage den. For nogle vil det måske give mening, at de frivillige også uddannes til at give kollegial sparring, så de kan støtte hinanden i løbet af lejren og bagefter. Vi anbefaler, at I altid får at vide, hvis en frivillig har særlig behov for sparring, da lejren – og dermed de frivilliges trivsel – er jeres overordnende ansvar. 

Hvordan foregår fælles opsamling? 
Der er mange måder at holde opsamling på. Husk at gøre jer grundige overvejelser før, under og efter opsamlingen – vi anbefaler, at I læner jer op ad denne guide til en opsamling, som tager ca. en time. Det er vigtigt, at opsamlingen afspejler de behov og interesser, der er i lige netop jeres gruppe.

Den gode sparringssamtale
Bed de frivillige om at byde ind med et eller flere emner, som behandles et ad gangen i løbet af sparringen. Det kan være stort som småt. Når den frivillige har beskrevet emnet, kan den der er ansvarlig for sparringen, stille opklarende spørgsmål med afsæt i modellen – husk at være anerkendende, nysgerrig og at inddrage jeres Børnesyn.

 • VIDEN – Hvilke erfaringer og hvilken viden har gruppen om emnet?
 • HANDLINGER – Hvilke vaner og rollemodeller kan gruppen have i forbindelse med emnet?
 • FØLELSER – Hvilken frygt og håb har gruppen forbundet med emnet?
 • TANKER – Hvilke refleksioner eller forestillinger har gruppen om emnet?

Hent illustration til sparringsamtale

Sparringssamtale illustration

Denne figur er udviklet med inspiration fra Anne Linder 2018, Relationsbaseret vejledning

Gå til dokument

Video om Opsamling og sparring

Opsamling og sparring skabelon

Inden I præsenterer de frivillige for planen for opsamling
 • Beslut, om I vil holde opsamling hver aften på lejren, et par enkelte aftener eller ved lejrens afslutning. Spørg eventuelt de frivillige, om de har nogle ønsker. Vi anbefaler, at der både holdes opsamling hver dag og efter lejren.
 • Når I forbereder jer på at samle op med de frivillige, bør I tage stilling til:
  Hvornår skal opsamlingen ligge?
  Hvor lang tid skal der sættes af til opsamlingen?
  Er der nogen, der skal passe børnene, mens der er opsamling? Hvis ja, hvordan kan de så komme til at føle sig som en del af opsamlingen?
  Hvem skal være ordstyrer?
  Skal der være en streng talerække, eller kan folk frit byde ind?
  Hvor skal opsamlingen foregå?
  Er der pligt til at deltage i opsamlingen?
  Hvad er formået med opsamlingen? For organisationen, for de frivillige, for børnene?
 • Husk at italesætte, at det der bliver talt om til opsamlingerne ikke skal tales om andre steder. Det er nødvendigt for, at ingen føler ubehag ved at tage en problemstilling op.
 • Tag også stilling til, hvordan det skal håndteres, hvis en frivillig gentagende gange udebliver fra opsamlingen. Vi anbefaler en åben snak med vedkommende om, hvad der spænder ben for deltagelse, og om hvad der kan støtte ham eller hende til at deltage.
Når de frivillige præsenteres for planen om opsamling
 • Det er en god idé, at den der står for opsamlingen fremlægger planen for opsamlingen på det møde, der bliver holdt inden lejren. Her skal der lægges vægt på, at opsamlingen ikke er valgfri, men at det forventes, at alle deltager.
 • Vær åben, lyttende og nysgerrig. Der kan sagtens være undren, forslag og spørgsmål til planen. Vær indstillet på at ændre eller justere den alt efter behov.
 • Understreg, at det helst skal være sjovt og hyggeligt at være frivillig hos jer, og at opsamlingen bidrager til, at de frivillige og lejrlederen lærer hinanden bedre at kende.
Tips til den, der afholder opsamlingen 
 • Overhold tidspunktet for opsamlingen og gå ikke over tid.
 • Mind om, at opsamlingen er til for, at I kan lytte til hinanden, reflektere og lære af hinanden.
 • Hvis det ikke er første opsamling, så spørg om der er sket noget siden sidst, som de vil kommentere på eller har gjort sig tanker om. Her kan du også selv byde ind.
 • Ved opsamlingens slut kan du med fordel gentage nogle af de refleksioner, I har haft. Hvis der er en frivillig, der har fortalt om noget, der var svært, så husk at nævn det, så vedkommende føler sig hørt.
   
 • Vær opmærksom på, at en frivillig kan have brug for en samtale på tomandshånd efter opsamlingen.
 • Tak for deres bidrag og fortæl dem, at de er velkomne, hvis de kommer i tanke om noget eller har brug for at vende noget efter opsamlingen.
 • Når opsamlingen er slut, så reflekter over de emner og temaer, I har talt om. Er der noget, der skal følges op på?
 • Husk på, at frustrationer og små bump på vejen er naturligt på en lejr. 
 • Hvis du har lovet en frivillig at følge op på noget, så husk det. 
Gode råd
 • Den daglige opsamling hver aften på en lejr bør ikke tage mere end ca. en halv time. De fleste frivillige vil være trætte, og der skal være tid til at hygge sig og til det praktiske.
 • Lav hellere korte og praktiske opsamlinger end slet ikke nogen. Det vigtige er at have en frivilliggruppe, der er åben og støttende over for hinanden, som er søde og nysgerrige over for børnene, og som kommer til jer, hvis der er noget, de gerne vil sparre om.
 • Adskil tydeligt opsamlingen fra resten af aftenen. Sig til, når den begynder, og når den er slut.
 • Skriv alt ned og gem det til næste dag/lejr.
 • Ved opsamling efter en lejr kan der afsættes 1-1,5 time afhængigt af antallet af frivillige. Red Barnet anbefaler, at opsamlingen ligger samme dag eller umiddelbart efter, at lejren afsluttes.
 • Del opsamlingen op i en del, hvor der er plads til at lytte, reflektere og give sparring og en del, der i højere grad giver plads til at dele gode oplevelser og se tilbage på en veloverstået lejr.
Aktiv lytning

Aktiv lytning er en metode til at få hørt godt efter og vise, at man ønsker at forstå, hvad talende har på hjerte. Metoden er god, fordi man bliver ”tvunget” til rent faktisk at høre efter i stedet for at overveje det, hvad man selv vil sige.

Aktiv lytning er et effektivt redskab både til opsamlinger, kollegial sparring, når man taler med børn og i private forhold. Når man lytter aktivt, er man stille det meste af tiden. Man kan begynde med at stille et åbent spørgsmål, og når den anden fortæller, er det en god idé at:

 • Lægge ansigtet i de rette folder. Se venlig og opmærksom ud, da det er rart for den, der fortæller.
 • Give små signaler, der viser, at man hører efter. Det kan fx være at nikke eller smile. Det kan lyde småt, men det kan have stor betydning for den, der fortæller.
 • Gentage ord eller sætninger præcist som den, der fortæller. Det er en meget effektiv måde at vise, at man hører efter på.

Aktiv lytning kan blandt andet forhindre, at en frivillig, som fortæller noget, de syntes var svært eller som undrede dem, bliver mødt med ordene ‘sådan har jeg det slet ikke. Jeg har det sådan her…’. Det kan få den frivillige til at føle sig afvist og til at føle, at deres oplevelser ikke var i orden. Vent med at dele egne meninger og betragtninger, til den frivillige er færdig med at fortælle.

 

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon