Support

På en ferielejr kan der opstå situationer, hvor lejrteamet ikke ved, hvordan de skal agere eller forholde sig. Derfor er det vigtigt, at I både før, under og efter lejren forholder jer til, hvilken support I stiller til rådighed for dem, der afholder lejren. 

Lejrene handler selvfølgelig om børnene og deres familier, og formålet er at give dem en god oplevelse. Hvis der opstår en situation, hvor lejrens frivillige ikke ved, hvad de skal gøre, eller hvem de kan kontakte for at få hjælp og rådgivning, kan situationen dog komme til at fylde så meget, at opmærksomheden fjernes fra børnene. Det er i sådanne situationer, at support er vigtigt. 

Support er til for, at de frivillige føler sig i trygge hænder og kan værne om kerneopgaven; nemlig at være der for børnene og familierne. Her får I et overblik over de ting, I bør have for øje i forbindelse med support. Husk på, at der kan være andre ting udover punkterne her, som er relevante for netop jer i forbindelse med support. 

Gå til dokument

Video om Support

Anbefaling

Red Barnets anbefalinger til support

Her kan en downloade anbefalinger til, hvordan I kan arbejde med at systematisere jeres support.