Etisk regelsæt

Et etisk regelsæt er en form for kontrakt mellem organisationen/foreningen og de ansatte/frivillige. Her kan man se, hvilke politikker, regler og retningslinjer, som de ansatte/frivillige skal følge. Vi anbefaler, at alle repræsentanter for organisationen/foreningen skal underskrive erklæringen, hvor de bekræfter, at de er indstillet på til enhver tid at følge det etiske regelsæt. 

Når I udvikler jeres etiske regelsæt, kan I overveje: 

  • Hvilke politikker, regler og retningslinjer skal de ansatte/frivillige følge? 
  • Skal uddannelse/kurser være obligatorisk for de ansatte/frivillige? 
  • Hvilke krav stiller I til de ansattes/frivilliges personlige og professionelle adfærd?
  • Hvilke krav stiller I til de ansatte/frivillige ift. rapportering af brud på det etiske regelsæt?
     

Når I implementerer det etiske regelsæt, kan I overveje: 

  • Hvordan sikrer I, at alle ansatte og frivillige får adgang til det etiske regelsæt?
  • Hvordan sikrer I, at alle ansatte og frivillige underskriver det etiske regelsæt? Skal det foregå med fysisk eller digital underskrift? 
  • Hvor opbevarer I de underskrevne etiske regelsæt? Husk GDPR 
Gå til dokument

Video om Etisk regelsæt

Skabelon

Herunder kan I hente en skabelon med inspiration til et etisk regelsæt for jeres organisation eller forening.  

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon