Datapolitik for deltagere – børn og forældre

Denne datapolitik beskriver baggrunden og formål med behandling af data om deltagere i en aktivitet eller på lejr, som I afholder. Den fortæller om, hvilke oplysninger der behandles om den deltageren, og hvad formålet er. Her kan man endvidere se, hvilke personoplysninger om den deltageren, der deles med andre. Politikken beskriver også, hvornår oplysningerne slettes, deltagerens rettigheder samt kontaktoplysninger og klageadgang.

Gå til dokument

Skabelon

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon

GDPR samtykke – barn

Denne samtykkeerklæring beskriver hvilke personoplysninger om barnet, der behandles af jeres forening eller organisation. Her kan man endvidere se, hvilke personoplysninger om den barnet, der deles med andre. Samtykkeerklæringen beskriver også, hvornår oplysningerne slettes og barnets rettigheder.

Gå til dokument

Skabelon

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon

Fotopolitik

Her finder I en samtykkeerklæring til brug af billeder og video, hvis jeres organisation fx ønsker at offentliggøre billed- eller videomateriale og interviews, hvori børn, forældre eller frivillige indgår. I samtykkeerklæringen kan man fx angive, hvilke medier og i hvilke sammenhænge billeder og video kan bruges. Samtykkeerklæringen beskriver vilkårene for samtykket, og hvordan det kan trækkes tilbage.

Gå til dokument

Skabelon

Herunder kan I hente en skabelon til en fototilladelse/samtykkeerklæring til brug af billeder og video. Den kan I arbejde videre med, så den passer til jeres organisation.

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon

Hvordan bliver man compliant?

Denne politik beskriver baggrunden og formål for behandling af data om frivillige i din organisation/forening. Den fortæller om, hvilke oplysninger der behandles om den frivillige, og hvad formålet er. Her kan man endvidere se, hvilke personoplysninger om den frivillige, der deles med andre.  Politikken beskriver også, hvornår oplysningerne slettes, den frivilliges rettigheder samt kontaktoplysninger og klageadgang.

Gå til dokument

Skabelon

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon

Datapolitik for frivillige

Denne politik beskriver baggrunden og formål for behandling af data om frivillige i din organisation/forening. Den fortæller om, hvilke oplysninger der behandles om den frivillige, og hvad formålet er. Her kan man endvidere se, hvilke personoplysninger om den frivillige, der deles med andre.  Politikken beskriver også, hvornår oplysningerne slettes, den frivilliges rettigheder samt kontaktoplysninger og klageadgang.

Gå til dokument

Skabelon

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon

GDPR samtykke – frivillige og forældre

Denne samtykkeerklæring beskriver hvilke personoplysninger om den voksne, der behandles af jeres forening eller organisation. Her kan man endvidere se, hvilke personoplysninger om den voksne, der deles med andre. Samtykkeerklæringen beskriver også, hvornår oplysningerne slettes og den voksnes rettigheder.

Gå til dokument

Skabelon

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon

Offboarding

Det er vigtigt med offboarding efter lejren, så I sikrer en god overgang fra lejr til hverdag for børnene og deres familier. Offboarding er helt centralt for, at deltagere såvel som lejrteamet oplever, at lejren bliver afsluttet på en ordentlig måde. 

På en lejr sker der ofte en masse nye, spændende og fantastiske ting, som man gerne vil tage med sig videre. Man får måske nye venner, nye færdigheder eller bliver klogere på sig selv. Med offboarding bliver det lettere for børnene og deres familier at tage de nye oplevelser med hjem fra lejren og ind i hverdagen. 

Evaluering er den del af offboarding, som giver jer overblik over, hvad der gik godt, og hvad der kan forbedres til næste lejr. 

Gå til dokument

Video om Offboarding

Anbefaling

Red Barnets anbefaling til offboarding

Se Red Barnets anbefalinger til, hvordan I sikrer en god overgang fralejr til hverdag for barnet, hvordan I kan formidle værdifuld viden til famlien om barnets oplevelser på lejren.

Debriefing

Debriefing er et møde eller en samtale, hvor I taler om en oplevelse, som har været vanskelig, overvældende eller forskrækkende. Debriefing er nødvendig , når en medarbejder, en frivillig eller et barn reagerer på voldsomme eller usædvanlige oplevelser. For eksempel, hvis nogen bliver chokeret, oprørt eller bange efter at have overværet en ulykke.   

I bruger debriefing til at yde akut støtte og beroligelse til ansatte, frivillige, børn eller familier, der har oplevet noget voldsomt eller oprørende. Denne støtte er vigtig, for hvis man ikke får ‘landet’ og talt ordentligt om oplevelsen, kan den i værste fald sætte sig som en psykisk belastning eller et traume. 

Derfor bør debriefingen altid finde sted hurtigst muligt efter hændelsen. På den måde får I mulighed for at finde ro i oplevelsen, og det bliver lettere at vurdere, om der er behov for et længere forløb eller hjælp fra fx en krisepsykolog.


Strukturér jeres debriefing 

 • Overvej, hvem der står for debriefingen. Det bør være en person, der er uddannet til det. Det kan enten være en medarbejder, der har viden og kompetencer på området eller hjælp, I får udefra. 

 • Alle i jeres organisation eller forening bør vide, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår en situation, hvor de får behov for debriefing. Det bør derfor være nemt at finde kontaktoplysninger til den person eller det firma, der stiller debriefingen til rådighed. 

 • Det er en del af arbejdet med at passe på sine ansatte, frivillige og børn og familier, at man stiller debriefing til rådighed. Derfor bør I have klare procedurer og tydelige retningslinjer for debriefing og et eventuelt everfølgende kriseforløb. 

Tip! Red Barnet anbefaler, at I henviser ansatte og frivillige til RådgivningsDanmark, hvis I ikke selv kan stille debriefing til rådighed. Her kan I finde gratis rådgivningstilbud til en række specifikke situationer.

Gå til dokument

Video om Debriefing

Skabelon

Herunder kan I hente en skabelon, som I kan tage bruge som udgangspunkt i, når I planlægger, hvordan I skal holde debriefing.

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon

GDPR

GDPR står for General Data Protection Regulation og er en lovgivning, som er indført af EU. I Danmark kaldes GDPR også for Persondataforordningen. 

GDPR udspringer af retten til privatlivets fred. De regler og råd, du finder her på siden, er udarbejdet af Red Barnets juridiske afdeling. Man kan nemlig ikke vide, om ens privatliv bliver krænket, hvis man ikke ved, at der er nogen, som behandler ens persondata. Derudover kan man ikke beskytte sine rettigheder, hvis ikke ens personoplysninger bliver tilstrækkeligt sikret og beskyttet.

Derfor er det vigtigt, at al planlægning, kommunikation og tilmelding overholder GDPR-reglerne. I bør have for øje, at indhentning af personoplysninger altid skal begrænses til de absolut nødvendige oplysninger til formålet.


I skal derfor tage stilling til, hvilke oplysninger I indhenter, hvad I skal bruge dem til, hvor og hvordan de lagres og beskyttes, samt hvem I deler personoplysningerne med. Det er jeres organisations eller forenings ansvar, at GDPR-reglerne overholdes, og at reglerne formidles til og følges af alle frivillige og medarbejdere hos jer.

Hvis I ikke overholder GDPR, bryder I ganske enkelt loven. Det er derfor en god idé at udpege en særlig dataansvarlig medarbejder (typisk en leder eller kasserer), der har det overordnede ansvar for, at I overholder GDPR.

“Når I følger de regler og retningslinjer, som I finder her på siden, er I hjulpet godt på vej i forhold til at overholde GDPR-lovgivningen og sikre jer selv, jeres forening samt de børn og frivillige, I arbejder med.”
Jurist hos Red Barnet

Almindelige personoplysniner og følsomme personoplysninger
Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Man kan dele personoplysninger op i almindelige oplysninger og særlige kategorier af personoplysninger, også kaldet ‘følsomme personoplysninger’. Almindelige personoplysninger er alle typer af personoplysninger, der enten alene eller i kombination med andre oplysninger gør, at I kan identificere en person. Det kan fx være navn, adresse, e-mail, køn, alder og bankoplysninger, et billede eller lignende. 

Følsomme personoplysninger er oplysninger om:

– Racemæssig eller etnisk oprindelse
– Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
– Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
– Genetisk data eller biometriske data, der kan identificere en person, såsom fingeraftryk eller DNA
– Helbredsmæssige oplysninger
– Oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering

Det er KUN ovenstående oplysninger, der kategoriseres som følsomme personoplysninger.

CPR-nummer og oplysninger om straffedomme eller lovovertrædelser er IKKE følsomme personoplysninger. På trods heraf gælder særregler for disse typer af oplysninger, da de ikke blot må behandles som almindelige personoplysninger. 

Gå til dokument

Video om GDPR

Der kan være mange ting at holde styr på, når man arbejder med GDPR. Disse fire skabeloner for datapolitikker og samtykke hjælper jer med at overholde jeres oplysningspligt og sikre jeres hjemmel, hvilket er helt centrale dele af GDPR, som I altid bør have styr på – hvis I arbejder med disse fire skabeloner, tager I det første store stridt på vejen i arbejdet med GDPR.”
- Jurist hos Red Barnet

Skabeloner til datapolitik og samtykke

Værd at vide om personoplysninger

Sådan behandler I personoplysninger

For at vide, hvornår og hvordan I må behandle personoplysninger, skal I tage stilling til formålet med behandlingen og hjemlen til behandlingen.

 • Ordet ‘behandle’ omfatter enhver håndtering af personoplysninger. Det vil sige, at I behandler oplysninger, når I modtager, gemmer, redigerer, ser, videresender og sletter persondata. Kort sagt er alt, I gør med personoplysninger en behandling.
 • Enhver behandling skal have et konkret og klart formål. Et formål med at behandle navne kan fx være, at I skal bruge navnene på lejrens deltagere for at kunne forberede materialet til lejeren. Formålet skal ses som ‘need-to-have’ og ikke ‘nice-to-have’ – nysgerrighed eller belejlighed er ikke et formål i sig selv. Det betyder fx, at en frivillig ikke af nysgerrighed må tjekke, hvor et barn eller en familie bor.
 • Man kan godt have flere formål med at behandle den samme personoplysning, men når alle formål er opfyldt, skal personoplysningerne slettes, da I herefter ikke længere har en grund (formål) til at behandle (gemme) oplysningerne.
 • Slutteligt skal I have en hjemmel, dvs. et lovgrundlag for alle behandlinger af persondata.  En hjemmel er et juridisk udtryk for en henvisning til lovgivning, der giver tilladelse til en bestemt handling. Der findes flere hjemler i persondataforordningen, som I skal finde på baggrund af det konkrete formål. Hvis en lejrleder indgår en kontrakt med jeres organisation, har organisationen en hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra b, der giver tilladelse til at behandle personoplysninger i forbindelse med indgåelse af kontrakter og efterlevelse af kontraktens indhold.

Som nævnt ovenfor er der forskel på personoplysninger. Er der tale om følsomme personoplysninger, gælder der strengere hjemmelskrav. Ofte vil jeres organisation være nødsaget til at indhente et samtykke fra forældrene og/eller barnet, hvis I skal behandle følsomme oplysninger. Det kan være oplysninger om allergier, vigtig medicin, væsentlige familieoplysninger eller religiøse forhold. Vi anbefaler, at I indhenter samtykket ved at forældre og børn udfylder et indmeldelsesskema, hvor de giver samtykke til opbevaring af følsomme persondata, samt at oplysningerne må deles med relevante frivillige.

Husk at dette kun er relevant, når der er et formål hermed. Har I ikke brug for at behandle følsomme oplysninger om et barn, har I intet formål med at indsamle personoplysningerne. Derfor skal I aldrig blankt indhente følsomme personoplysninger og/eller samtykker.

Husk på!
Man kan ikke give samtykke til en ulovlig behandling. I kan derfor ikke indhente samtykke til at opbevare personoplysninger, I ikke har et formål med at behandle.

Særligt om samtykke fra børn

Når I ønsker at behandle følsomme personoplysninger om et barn, skal I overveje, om barnet selv kan give samtykke, eller om samtykket skal indhentes hos forældremyndighedsindehaver.

Hvorvidt barnet selv kan give samtykke afhænger af en konkret modenhedsvurdering. Den dataansvarlige skal derfor vurdere, om barnet har tilstrækkelig modenhed og forståelse til selv at give samtykke. Normalt vil et barn på 15 år være tilstrækkelig moden til at kunne give samtykke på egne vegne. Den information, som gives forud for samtykket, skal tilpasses barnets forståelse. Informationen skal altså være formuleret i et klart og forståeligt sprog, så barnet selv kan overskue oplysningerne.

Hvis den dataansvarlige vurderer, at barnet ikke har den tilstrækkelige modenhed, bør samtykket i stedet indhentes hos en forælder eller værge.

Red Barnet anbefaler, at I altid inddrager barnets forældremyndighedsindehaver, hvis der skal gives samtykke om følsomme personoplysninger. Læs mere i Datatilsynets vejledning til samtykke.

GDPR i praksis

GDPR har stor betydning for, hvordan I opbevarer og behandler personoplysninger. Reglen er, at I skal indføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Disse afhænger blandt andet af jeres organisation, og mængden og typen af data.  

Som tommelfingerregel skal personoplysninger opbevares sikkert, så de ikke kan tilgås af andre end dem, der har et formål med at behandle oplysningerne. Det betyder fx, at indmeldelsesblanketter ikke bør ligge i en ulåst skuffe hos en frivillig, hvor andre kan tilgå dem. Samtidig bør personoplysninger ikke gemmes på eller sendes over usikre dataforbindelser. Facebook og Messenger er derfor ikke oplagte valg. 

Vi anbefaler, at personoplysninger gemmes på et drev, der er beskyttet af et stærkt kodeord, som kun kendes af den/de relevante medarbejdere/frivillige, og at I jævnligt laver en back-up af al data. Hvis I laver back-up til en virtuel sky, skal I være opmærksomme på, om den pågældende udbyder tilbyder tilstrækkelig sikkerhed. Dertil skal I huske, at cloud-tjenester typisk kræver, at I indgår en databehandleraftale med udbyderen. Betalingsløsninger som Microsoft OneDrive er sandsynligvis sikre, mens gratisløsninger som Google Drev eller Facebook ikke er sikre steder at opbevare personoplysninger. 

Personoplysninger opbevares kun så længe, der er hjemmel til og formål med det. Når et barn er udmeldt, alle økonomiske mellemværender med forældrene er bragt til ophør, samt I har rapporteret til AFF, skal familiens data slettes. Slettereglerne gælder også for frivillige og ansatte, men her kan I have formål med at gemme oplysningerne i længere tid, fx på grund af bogføringsloven eller jeres Child Safeguarding procedurer.  

Oplysning til børn, forældre og frivillige om håndtering af GDPR

Det er et lovkrav, at I skal oplyse de registrerede om, hvordan I behandler deres personoplysningerne. Dette kaldes typisk en ‘datapolitik’. Datapolitikken skal indeholde en bestemt række oplysninger, herunder hvem I er, hvilke data der behandles, formålet hermed, hjemlen hertil, hvem I sender oplysningerne til, hvilke rettigheder den registrerede har, samt hvortil der kan klages.

Dertil skal I kunne dokumentere, hvordan I internt håndterer personoplysninger. For hvis I ikke gør det, kan de frivillige og ansatte ikke vide, hvilke regler de skal følge.

Red Barnet anbefaler derfor, at I skriver ned, hvordan I arbejder med persondata. Her kan I læse mere om, hvilke dokumenter I skal have. Vi har også lavet en række forslag til dokumenter, som I med fordel kan tage udgangspunkt i.

Sådan bliver I fuldstændig GDPR-compliant

Hvis I vil gå mere grundigt til værks, kan I bruge vejledningen Hvordan bliver man compliant? og vores skabelon til at lave en fortegnelse.

Der findes også masser af litteratur og gode vejledninger på nettet, som I med fordel kan grave frem. Særligt anbefaler vi, at I læser Justitsministeriets vejledning i persondata i frivillige foreninger, da denne vejledning giver et rigtig godt indblik i de krav, I skal leve op til.

Opsamling og sparring

I denne guide får I inspiration til, hvordan I kan hjælpe jeres frivillige til at bruge opsamling og sparring på og efter en lejr. At lave en opsamling under eller efter en lejr er nemlig gavnligt både for jer, de frivillige og de børn, som er med på lejren. 

En struktureret opsamling kan minde om kollegial sparring, vidensdeling eller fælles refleksion. En opsamling giver anledning til, at de frivillige får drøftet jeres børnesyn, rammer og muligheder, at de får grinet og delt gode minder, at de bliver klogere, og at der bliver skabt et rum, hvor der kan tales om det, der var svært eller ikke gik efter planen. 

Det er opsamling:

Et fælles trygt rum, hvor de frivillige kan dele refleksioner, glæder, bekymringer og gode idéer.

Et rum, hvor lejrlederen sætter rammerne og strukturen, men som kan være mere eller mindre frit i sit indhold, afhængigt af gruppens præferencer og behov.


Det er opsamling ikke:

En skældud-runde, hvor de frivillige brokker sig over børnene, rammerne, lejren generelt eller de andre frivillige.

Et belærende rum, hvor lejrlederen fortæller de frivillige, hvad de skal gøre, synes eller føle i bestemte situationer på lejren.

Tag stilling til, om det er lejrlederen, der skal stå for opsamlingen, om I som organisation/foreningen vil stå for den eller om I vil uddanne flere frivillige til at varetage den. For nogle vil det måske give mening, at de frivillige også uddannes til at give kollegial sparring, så de kan støtte hinanden i løbet af lejren og bagefter. Vi anbefaler, at I altid får at vide, hvis en frivillig har særlig behov for sparring, da lejren – og dermed de frivilliges trivsel – er jeres overordnende ansvar. 

Hvordan foregår fælles opsamling? 
Der er mange måder at holde opsamling på. Husk at gøre jer grundige overvejelser før, under og efter opsamlingen – vi anbefaler, at I læner jer op ad denne guide til en opsamling, som tager ca. en time. Det er vigtigt, at opsamlingen afspejler de behov og interesser, der er i lige netop jeres gruppe.

Den gode sparringssamtale
Bed de frivillige om at byde ind med et eller flere emner, som behandles et ad gangen i løbet af sparringen. Det kan være stort som småt. Når den frivillige har beskrevet emnet, kan den der er ansvarlig for sparringen, stille opklarende spørgsmål med afsæt i modellen – husk at være anerkendende, nysgerrig og at inddrage jeres Børnesyn.

 • VIDEN – Hvilke erfaringer og hvilken viden har gruppen om emnet?
 • HANDLINGER – Hvilke vaner og rollemodeller kan gruppen have i forbindelse med emnet?
 • FØLELSER – Hvilken frygt og håb har gruppen forbundet med emnet?
 • TANKER – Hvilke refleksioner eller forestillinger har gruppen om emnet?

Hent illustration til sparringsamtale

Sparringssamtale illustration

Denne figur er udviklet med inspiration fra Anne Linder 2018, Relationsbaseret vejledning

Gå til dokument

Video om Opsamling og sparring

Opsamling og sparring skabelon

Inden I præsenterer de frivillige for planen for opsamling
 • Beslut, om I vil holde opsamling hver aften på lejren, et par enkelte aftener eller ved lejrens afslutning. Spørg eventuelt de frivillige, om de har nogle ønsker. Vi anbefaler, at der både holdes opsamling hver dag og efter lejren.
 • Når I forbereder jer på at samle op med de frivillige, bør I tage stilling til:
  Hvornår skal opsamlingen ligge?
  Hvor lang tid skal der sættes af til opsamlingen?
  Er der nogen, der skal passe børnene, mens der er opsamling? Hvis ja, hvordan kan de så komme til at føle sig som en del af opsamlingen?
  Hvem skal være ordstyrer?
  Skal der være en streng talerække, eller kan folk frit byde ind?
  Hvor skal opsamlingen foregå?
  Er der pligt til at deltage i opsamlingen?
  Hvad er formået med opsamlingen? For organisationen, for de frivillige, for børnene?
 • Husk at italesætte, at det der bliver talt om til opsamlingerne ikke skal tales om andre steder. Det er nødvendigt for, at ingen føler ubehag ved at tage en problemstilling op.
 • Tag også stilling til, hvordan det skal håndteres, hvis en frivillig gentagende gange udebliver fra opsamlingen. Vi anbefaler en åben snak med vedkommende om, hvad der spænder ben for deltagelse, og om hvad der kan støtte ham eller hende til at deltage.
Når de frivillige præsenteres for planen om opsamling
 • Det er en god idé, at den der står for opsamlingen fremlægger planen for opsamlingen på det møde, der bliver holdt inden lejren. Her skal der lægges vægt på, at opsamlingen ikke er valgfri, men at det forventes, at alle deltager.
 • Vær åben, lyttende og nysgerrig. Der kan sagtens være undren, forslag og spørgsmål til planen. Vær indstillet på at ændre eller justere den alt efter behov.
 • Understreg, at det helst skal være sjovt og hyggeligt at være frivillig hos jer, og at opsamlingen bidrager til, at de frivillige og lejrlederen lærer hinanden bedre at kende.
Tips til den, der afholder opsamlingen 
 • Overhold tidspunktet for opsamlingen og gå ikke over tid.
 • Mind om, at opsamlingen er til for, at I kan lytte til hinanden, reflektere og lære af hinanden.
 • Hvis det ikke er første opsamling, så spørg om der er sket noget siden sidst, som de vil kommentere på eller har gjort sig tanker om. Her kan du også selv byde ind.
 • Ved opsamlingens slut kan du med fordel gentage nogle af de refleksioner, I har haft. Hvis der er en frivillig, der har fortalt om noget, der var svært, så husk at nævn det, så vedkommende føler sig hørt.
   
 • Vær opmærksom på, at en frivillig kan have brug for en samtale på tomandshånd efter opsamlingen.
 • Tak for deres bidrag og fortæl dem, at de er velkomne, hvis de kommer i tanke om noget eller har brug for at vende noget efter opsamlingen.
 • Når opsamlingen er slut, så reflekter over de emner og temaer, I har talt om. Er der noget, der skal følges op på?
 • Husk på, at frustrationer og små bump på vejen er naturligt på en lejr. 
 • Hvis du har lovet en frivillig at følge op på noget, så husk det. 
Gode råd
 • Den daglige opsamling hver aften på en lejr bør ikke tage mere end ca. en halv time. De fleste frivillige vil være trætte, og der skal være tid til at hygge sig og til det praktiske.
 • Lav hellere korte og praktiske opsamlinger end slet ikke nogen. Det vigtige er at have en frivilliggruppe, der er åben og støttende over for hinanden, som er søde og nysgerrige over for børnene, og som kommer til jer, hvis der er noget, de gerne vil sparre om.
 • Adskil tydeligt opsamlingen fra resten af aftenen. Sig til, når den begynder, og når den er slut.
 • Skriv alt ned og gem det til næste dag/lejr.
 • Ved opsamling efter en lejr kan der afsættes 1-1,5 time afhængigt af antallet af frivillige. Red Barnet anbefaler, at opsamlingen ligger samme dag eller umiddelbart efter, at lejren afsluttes.
 • Del opsamlingen op i en del, hvor der er plads til at lytte, reflektere og give sparring og en del, der i højere grad giver plads til at dele gode oplevelser og se tilbage på en veloverstået lejr.
Aktiv lytning

Aktiv lytning er en metode til at få hørt godt efter og vise, at man ønsker at forstå, hvad talende har på hjerte. Metoden er god, fordi man bliver ”tvunget” til rent faktisk at høre efter i stedet for at overveje det, hvad man selv vil sige.

Aktiv lytning er et effektivt redskab både til opsamlinger, kollegial sparring, når man taler med børn og i private forhold. Når man lytter aktivt, er man stille det meste af tiden. Man kan begynde med at stille et åbent spørgsmål, og når den anden fortæller, er det en god idé at:

 • Lægge ansigtet i de rette folder. Se venlig og opmærksom ud, da det er rart for den, der fortæller.
 • Give små signaler, der viser, at man hører efter. Det kan fx være at nikke eller smile. Det kan lyde småt, men det kan have stor betydning for den, der fortæller.
 • Gentage ord eller sætninger præcist som den, der fortæller. Det er en meget effektiv måde at vise, at man hører efter på.

Aktiv lytning kan blandt andet forhindre, at en frivillig, som fortæller noget, de syntes var svært eller som undrede dem, bliver mødt med ordene ‘sådan har jeg det slet ikke. Jeg har det sådan her…’. Det kan få den frivillige til at føle sig afvist og til at føle, at deres oplevelser ikke var i orden. Vent med at dele egne meninger og betragtninger, til den frivillige er færdig med at fortælle.

 

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon